När fastläkarreformen genomfördes i juni 2001 var Norges primärvård i kris. I många kommuner var läkarbristen stor och patienterna klagade över dålig tillgänglighet. I dag, femton år senare, är nästan alla överens om att reformen blivit en framgång, och norsk primärvård framhålls som exempel för andra länder.«

Så börjar reporter Miki Agerbergs intressanta reportage på sidan 838 om den norska primärvården.

I Norge blev lösningen på krisen att gå över till ett system där primärvården sköts av enskilda privatpraktiserande läkare. Modellen har lett till en ökning med 851 läkare, eller 23 procent, jämfört med situationen strax före reformen. Att läkarna ger reformen bra betyg framgår av en studie där primärvården i tio länder har jämförts: 68 procent av de norska allmänläkarna var i huvudsak positiva till sitt lands sjukvårdssystem, vilket var den högsta siffran i studien.

Även om det finns inslag i den norska modellen som är kontroversiella i Sverige, som remisskrav och att läkarna inte behöver vara specialister i allmänmedicin, måste den ses som en viktig inspirationskälla för den svenska primärvården.

En diskussion om vad Sverige här kan lära av Norge är således varmt välkommen.