Förmodligen är det inte ofta som personal inom primärvården tränar på den egna vårdcentralen för att kunna ta hand om akuta vårdhändelser. Det är åtminstone det intryck som berättelsen om vårdcentralen Håsten i Varberg förmedlar i vår artikel på sidan 636.

Personalen på Håsten genomför sedan fyra år årliga övningar i akut omhändertagande. Läkaren Håkan Bergh var den som tog initiativ till införandet av övningarna. Han berättar att han bara känner till en annan vårdcentral som gör samma sak.

– Jag såg att sjukhuspersonalen regelbundet tränar på akuta scenarier. Men vi som så sällan har sådana incidenter har egentligen större behov av att träna, säger Håkan Bergh.

Den dag då Läkartidningen är på plats handlar övningen om en patient som blir medvetslös. I debriefingen utdelas beröm. Men det framgår också att information om patientens diabetes missades av en av läkarna. Vidare diskuteras om doseringen av glukos var riktig.

Håkan Bergh tvivlar inte på värdet av att träna.

– Det ger en trygghet i hela teamet att vi klarar det här.

Det är glädjande att kunna förmedla berättelsen från Håsten i Varberg. Förhoppningsvis kan den inspirera andra vårdcentraler att börja träna på samma vis.