Återkommande rapporter om svåra situationer ute i sjukvården måste naturligtvis tas på allvar och åtgärdas. Men samtidigt finns det många goda exempel som det är en glädje för oss på Läkartidningen att rapportera om. I år har vi exempelvis besökt Bergsjöns vårdcentral, som lyckats skapa en väl fungerande verksamhet i ett utsatt område i Göteborg, och Håstens vårdcentral i Varberg, där personalen i egna lokaler tränar sig för att hantera akuta vårdsituationer.

Denna vecka rapporterar vi från sjukhuset i Arvika, se sidan 898. Här handlar det goda exemplet om medicinkliniken på sjukhuset som skapat ett program för nyanställda läkare.

Konkret innebär det att följa en lista över det som behöver göras i samband med introduktionen. Det innebär allt från att se till att det finns en namnskylt till genomgång av journalsystem och rutiner för sekretess samt presentation av olika mottagningar.

– Utvärderingen efter det första året visade att en stor majoritet kände sig mycket välkomna, säger Björn Hansell, eldsjäl bakom programmet.

Ett introduktionsprogram som detta kanske låter som en självklarhet men är det knappast överallt i vården. Förhoppningsvis kan programmet leda till att andra vårdenheter inspireras och utvecklar sina rutiner för att ta emot nya läkare.