Att slå samman flera kliniker till en regionövergripande är en händelse som väcker debatt. Det framgår klart när Läkartidningen besöker Värnamo sjukhus i Region Jönköpings län, se sidan 1026. I regionen har det tagits ett beslut om att från den 1 januari nästa år införa en gemensam klinik för regionens kirurgi, vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus.

– Risken är att vi tappar en generation kirurger när utvecklingen går mot mer av produktionskirurgi. I förlängningen hotar det akutverksamheten på mindre sjukhus, säger Anders Ramsing, specialist i kirurgi och urologi vid Värnamo sjukhus.

Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör för verksamhetsområde kirurgisk vård i Region Jönköpings län, konstaterar däremot:

– Det är en viktig reform för att garantera en jämlik vård i hela länet.

Berättelsen från Värnamo och Region Jönköpings län är ännu ett exempel på det tillstånd som svensk sjukvård lever i sedan länge. Det handlar om ett tillstånd av ständig förändring, som långtifrån alltid uppskattas av de anställda. Det är därför viktigt att dessa förändringar sker i samverkan med och med respekt för de inblandade.