»På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk.«

Så börjar vårt reportage på sidan 1198 om en aktuell företeelse inom den svenska primärvården. Det handlar om att vårdcentraler i offentlig regi börjar erbjuda patienter möjlighet att träffa läkare via just videolänk. Vår rapportering från Stockholms läns landsting och Region Jönköpings län visar att denna verksamhet befinner sig i en tidig fas men att de inblandade är optimistiska.

Kjell Andersson tror inte att det är orimligt att 30 procent av besöken på sikt kommer via video. I Region Jönköpings län konstaterar distriktsläkaren och verksamhetschefen Ulf Österstad:

– Att besöken sker via video är bara en liten del av förändringen. Den innebär också ett större mått av ansvar för patienterna, som själva fyller i sina symtom och skickar eventuella bilder till läkaren.

Det är naturligtvis för tidigt att säga om denna modell leder till succé i form av nya arbetssätt som glädjer både vårdgivare och vårdtagare. Men det som händer nu är väldigt spännande.