»Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi.« Så börjar en nyhetsartikel som vi publicerade på Läkartidningen.se den 25 maj och som även återfinns i detta nummer. Eliya Syed, som arbetar som ST-läkare på Solna Centrum Vårdcentral och är ordförande i en ledningsgrupp för ST-läkare inom allmänmedicin som arbetar för att problemet ska få en lösning, förklarar:

– Om alla gynmottagningar som finns i Stockholm tog emot skulle det inte vara något större problem. De privata gynmottagningarna har i sina avtal enbart att de ska utbilda, men inte hur, var, när, vem och vilka volymer, så utbildningsansvaret efterlevs inte. Det resulterar i att en del av oss inte får en plats.

Detta är naturligtvis en oacceptabel situation. Stockholms läns landsting är dock medvetet om problemet och arbetar för att lösa det. En snabb lösning är önskvärd.

Läs gärna även vår omfattande rapportering från Läkarförbundets fullmäktigemöte som ägde rum i Stockholm den 24 och 25 maj. Krav på ersättning för övertidsarbete, en säker arbetsmiljö och äldre läkares rätt att slippa jourarbete nattetid, var några frågor som diskuterades.