Vad är egentligen socialmedicin? Det är en fråga som ställs i vårt reportage om socialmedicin på sidan 1378. Frågan kan tyckas märklig, då specialiteten är etablerad i Sverige. Men den kan också ses som rimlig att ställa då det i dag finns knappt 20 personer med specialiteten som arbetar inom sjukvården.

Anna Sarkadi, ordförande i Svensk socialmedicinsk förening, har sitt svar klart:

– Jag brukar säga ett en socialmedicinare är en läkare som inte bara vill bota patienter, utan som vill bota sy­stem. Vi är en bred specialitet, från traditionellt socialläkeri till epidemiologi och hälsoekonomi.

Av vårt reportage framgår att socialmedicinen hade en storhetstid i Sverige på 1960- och 1970-talen. Därefter har den levt mer i skymundan. Men något håller på att hända, hävdar Anna Sarkadi.

– Nu är det tid för socialmedicinen att komma tillbaka, säger hon.

Anna Sarkadi syftar på sjukvårdsminister Gabriel Wikströms prioritering av jämlik hälsa, där han bland annat tillsatt en nationell kommission. I det arbetet kan socialmedicinare spela en viktig roll. Socialmedicinare kan även fylla en viktig funktion ute i samhället. Det är således lätt att sympatisera med tanken på att denna specialitet får en starkare ställning än vad den har i dag.