– Vi kan inte skapa en framtid för sjukvården utan att jobba med folkhälsopolitiken. Det går inte att bygga bort sjukdomarna genom att öka utbudet av sjukvård. Den enda realistiska möjligheten är att jobba ännu mer förebyggande.

Så säger Johan Carlson, infektionsläkare och generaldirektör för Folk­hälsomyndigheten, i en intervju på sidan 1316.

Johan Carlson talar naturligtvis i eget intresse. Som myndighetschef behöver han tro att den egna myndighetens arbete har betydelse. Men hans resonemang är ändå giltigt. För även om vi generellt sett har en god folkhälsa i Sverige, saknas det inte uppgifter att arbeta vidare med.

Ett exempel är lågutbildade kvinnor där andelen dagliga rökare är nästan tre gånger så stor som bland kvinnor med högre utbildning.

Johan Carlson undviker att ta ställning i den kontroversiella frågan om hälsosamtal, det vill säga att den enskilde läkaren ger råd om tobak, alkohol med mera. Men han säger samtidigt:

– Det är närmast självklart att man måste arbeta före­byggande, även i det enskilda fallet.

Intervjun med Johan Carlson väcker som synes tankar om både folkhälsoarbetets betydelse och ansvaret för
att utföra det. Den är därför väl värd att fundera över.