Onsdagen den 31 augusti var en viktig dag i det sedan länge pågående fallet Macchiarini. Vid en presskonferens presenterade den oberoende utredaren Kjell Asplund resultatet av sin granskning av läkaren Paolo Macchia­rinis transplantationer av syntetiska luftstrupar vid Karolinska universitetssjukhuset under åren 2011–2013, se artikel på sidan 1442.

Kjell Asplunds framträdande var lugnt och sakligt och ingav respekt. Det fanns inte heller något tvivel i de slutsatser som han redovisade och som kan sammanfattas med att sjukhuset gjort ett antal allvarliga fel i fallet Macchiarini.

Att Kjell Asplund var tydlig i sin kritik är glädjande av flera skäl. Dels kan det ses som en bekräftelse på att de som kritiserat sjukhuset haft rätt, dels som en påminnelse till sjukhuset att det inte lönat sig att försöka komma undan kritik genom att inte svara på frågor som ställts.

I måndags, den 5 september, var det dags för de externa granskarna att presentera sin utredning om Karolinska institutets hantering av fallet Macchiarini. Granskarna kritiserade Karolins­ka institutet på flera punkter, se artikel på sidan 1443.

Med tanke på den viktiga roll som detta fall spelar inom svensk vård är det lätt att utlova en fortsatt noggrann bevakning av det.