»Ett slag från ingenstans, en kniv som skymtar innanför jackan. Ett hotfullt telefonsamtal. Allt fler utsätts för hot och våld i arbetslivet, och vården är en av de branscher som drabbas hårdast.«

Så inleds vårt reportage på sidan 1598 om hur läkare utsätts för just hot och våld på sina arbetsplatser. En av dem som drabbats är Sofia Lundgren. Som ST-läkare inom psykiatrin i Lund blev hon överfallen av en patient. AT-läkaren Rasmus Madsen är en annan. Han fick vara med om att en patient drog fram en kniv i samband med ett samtal. Överläkare Ioannis Rigopoulos är en tredje. Han fick ta emot ett dödshot.

Alla tre vittnar om hur obehagligt det som hände var. Deras historier berör och är en viktig påminnelse om att berörda aktörer måste göra mesta möjliga för att skydda personal inom vården från våld och hot. Rasmus Madsen sammanfattar detta väl när han säger:

– Jag tycker att man ska ha krav på något skydd när man ställer upp på att vara utsatt i och med den yrkesroll man har. Det borde vara tydligt från samhällets sida att det inte är acceptabelt och att vi måste kunna göra vårt jobb.