I vårt reportage om primärvården på ­sidan 1514 påminner vi om hur svårt det har varit att åstadkomma en framgångsrik reformering av primärvården. Läkaren och generaldirektören för dåvarande Medicinalstyrelsen, Axel Höjer, gjorde ett försök redan 1948. Han menade att den svenska vården blivit för sjukhustung och föreslog att provinsialläkarsystemet skulle byggas ut. Förslaget genomfördes dock aldrig.

Det spännande i dag är att det nu finns en viss optimism om att en reform skulle kunna bli verklighet.

De olika läkarorganisationerna är engagerade, den statliga utredaren Göran Stiernstedt har pekat ut en utbyggd primärvård som närmast en ödesfråga och sjukvårdspolitiker ut­talar sig försiktigt positivt om behovet av en reform.

– Jag tror att det finns goda förutsättningar att det ska hända något, ­säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Naturligtvis är det en lång väg innan Sverige kommit till rätta med läkarbrist, pressad arbetsmiljö och dålig kontinuitet inom primärvården. Men att det nu finns en optimism bland flera av de berörda aktörerna är förmodligen något av det viktigaste som hänt primärvården på väldigt länge.