Endometrios är ett vanligt tillstånd som drabbar ungefär var tionde kvinna i Sverige. Endometrios har uppmärksammats en del under senare år, bland annat med dramatiska patientberättelser om svåra konsekvenser som outhärdlig smärta.

Tillståndet kännetecknas av bäckensmärtor, och hos kvinnor som lider av svår mensvärk kan endometrios vara den bakomliggande orsaken. Hos varannan kvinna med endometrios antas dessutom fertiliteten vara påverkad.

För att kunna erbjuda kvinnor med endometrios ett optimalt omhändertagande krävs en kunskap om såväl sjukdomen som lämpliga utredningar och också vilka behandlingsalternativ som är lämpligast för den enskilda kvinnan.

Det är därför glädjande att Läkartidningen nu kan arrangera ett seminarium om endometrios. Detta äger rum tisdagen den 15 november i Stockholm och på plats finns flera experter inom området för att presentera aktuellt kunskapsläge och förslag till omhändertagande av kvinnor med endometrios.

Jag vill hälsa alla intresserade varmt välkomna till detta seminarium och vågar utlova att viktigt vetande kommer att förmedlas. Anmälan görs i förväg på Läkartidningen.se under rubriken »Läkartidningen arrangerar«.