Folkhälsoarbetet är i fokus för denna veckas reportage, som börjar på sidan 1848. Läkartidningen har besökt Norsjö i Västerbotten, där det omtalade Norsjöprojektet skapades för över 30 år sedan.

Bakgrunden var en studie som visade att Västerbotten hade högst hjärt–kärldödlighet i landet, 40 procent högre än Halland, den region som låg lägst. Efter diskussioner beslutade landstinget att starta ett förebyggande program och att modellen skulle testas i den kommun där hjärt–kärldödligheten var högst: Norsjö.

I dag heter verksamheten Väster­bottens hälsoundersökningar, VHU. Alla västerbottningar kallas till hälso­undersökning på sin hälsocentral det år de fyller 40, 50 och 60. Och de flesta kommer.

I en studie har det visat sig att »dödligheten inom målgruppen för hälso­undersökningarna, alltså alla västerbottningar som fyllde 40, 50 eller 60 år under perioden, var nästan 10 procent lägre än dödligheten hos motsvarande åldersgrupper i hela Sverige«.

Hälsoundersökningar av friska är en omdiskuterad verksamhet i Sverige. Men det finns all anledning att läsa om verksamheten i Västerbotten och fundera över hur den kan inspirera det egna folkhälso­arbetet.