Den som vill inspireras av ett imponerande läkarliv bör läsa vår intervju med Barbro Westerholm på sidan 1916. Barbro Westerholm började på läkarutbildningen 1953. Det var ett beslut som inte uppmuntrades av hennes släktingar.

»Måste du ta i så?«, sa de. »Kan du inte nöja dig med en kortare utbildning, som sjuksköterska eller sjukgymnast? Flickor gifter sig ju ändå«, fick hon höra.

Men läkare blev hon, och disputerad. Därefter fortsatte Barbro Westerholm karriären som generaldirektör för Socialstyrelsen och riksdagsledamot för det som i dag heter Liberalerna. 

Vid 83 års ålder överväger hon att ställa upp för ytterligare en mandatperiod som ledamot av riksdagen. Barbro Westerholm talar gärna om de många frågor som hon brinner för och har fortfarande ett engagemang för läkaryrket.

– Läkare måste få tid att stanna upp ibland och reflektera tillsammans med annan vårdpersonal. Jag upplever att man bara springer i dag, man hinner inte fundera över vad som har gjorts bra och vad som har gjorts dåligt, säger hon bland annat.

Det är möjligt att en del läsare tänker att »så kan det aldrig bli«. Men det är ändå ett av många kloka konstateranden som Barbro Westerholm gör i vår intervju.