Det nya medicinska kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES har vållat debatt. Provet är tänkt att fun-gera som ett snabbspår till en svensk legitimation.

Men endast 16 procent fick godkänt vid det första provtillfället, och såväl svenska som utländska läkare har kritiserat provet för att vara för svårt. En central del av kritiken är att prekliniska frågor fått en relativt stor plats. 

Läkartidningen har därför låtit några svenska läkare testa det första delprovet, som innehåller 140 kliniska och prekliniska frågor; se artikel på sidan 2066. Resultatet: sex av åtta läkare blev godkända, men flera klarade sig med liten marginal.

Magnus Hultin, läkare och lektor vid Umeå universitet som har tagit fram provet, menar att resultatet tyder på att provet är lagom svårt. Men läkarna i testgruppen är kritiska mot provets utformning och tycker att en del frågor är för specialiserade.

Läkartidningens test kan enbart ses som en indikation på provets svårighetsgrad. Men resultatet manar till fortsatt diskussion i en fråga som inte bara engagerar utlandsutbildade läkare utan även kollegor med svensk utbildning.

Den som vill delta i denna diskussion förbereder sig förslagsvis genom att gå in på Läkartidningen.se och svara på frågorna i det första delprovet.