Två exempel på multiprofessionell samverkan och dess betydelse i vården skriver vi om i denna utgåva, med start på sidan 2213. I reportaget berättas att allt fler optiker under senare år har anställts inom sjukvården. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg finns åtta optiker på ögonklinikens olika avdelningar.

Wolf Wonneberger, hornhinnekirurg på Sahlgrenska, menar att optikerkompetens är ett oumbärligt inslag på en ögonklinik. Det handlar om att effektivisera arbetsflödet och att läkare ska lägga sin tid på medicinska frågor – inte sådant som kan avhjälpas med glasögon eller hårda kontaktlinser.

– När en patient med synnedsättning kommer in till en ögonklinik så ska det första steget vara – i det ideala systemet – att de träffar en optiker som gör en ordentlig synundersökning, säger Wolf Wonneberger.

Lars Steen, ordförande i Glaukomförbundet samt specialist i internmedicin, välkomnar även han samarbetet mellan de olika professionerna och tycker att de tillsammans löser patientens problem.

I reportaget berättas även om Hallands sjukhus i Halmstad, som testar ett samarbete mellan den landstingsdrivna ögonsjukvården, privata vårdmottagningar och optiker.

Båda dessa exempel är väl värda att ta del av och reflektera över.