»Den akuta kirurgin och ortopedin har flyttats till andra sjukhus. Snart stänger även BB och den slutna kvinnosjukvården.« Så börjar reportaget om Sollefteå sjukhus på sidan 12. Men det sorgsna anslaget hindrar förhoppningsvis inte någon från att läsa reportaget, för det är viktig läsning om vad som kan hända när ett landsting tvingas till kraftiga besparingar på sjukvården.

Kirurgen Ingrid Liljenberg började för 25 år sedan som AT-läkare på sjukhuset. Hon arbetar numera med elektiv kirurgi och trivs med det. Hon är dock orolig för medicinens framtid på sjukhuset:

– På sikt tror jag också det blir svårt att upprätthålla kompetens inom internmedicin, då mycket av samarbetet som funnits mellan specialiteterna inte kan fungera som tidigare.

Amanda Johansson tillhör den sista kullen AT-läkare i Sollefteå som kunde göra sin kirurgplacering vid sjukhuset.

– Men kollegor fick med två veckors varsel sin sexmånadersplacering för kirurgi och ortopedi flyttad till Sundsvall, konstaterar hon.

Det är generellt sett ingen lätt situation som de anställda på sjukhuset och deras patienter befinner sig i. Dock finns det ett litet ljus i mörkret: den elektiva verksamhet som byggs upp är så här långt framgångsrik. Förhoppningsvis får den fortsätta att vara det.