New public management (NPM) är ett begrepp som väckt både debatt och ilska inom sjukvården under ett antal år. NPM har kritiserats hårt bland annat för att leda till en ökad byråkrati.

Nu verkar dock ett annat begrepp vara på väg att hamna i fokus för diskussionen om sjukvårdens organisation. Det handlar om värdebaserad vård, ett uttryck som många kanske hört men som få förmodligen kan definiera (något som även är fallet med NPM). Värdebaserad vård kan enkelt uttryckt sägas handla om att styra vården utifrån de resultat som skapar mest värde för patienten, i stället för utifrån vad som produceras.

I veckans reportage, som startar på sidan 80, berättas hur tre storsjukhus i Sverige som satsar på värdebaserad vård går olika vägar. Akademiska sjukhuset 

i Uppsala och Sahlgrenska universitets­­sjukhuset i Göteborg väljer att inte göra någon omorganisation och bygger i stället nya team steg för steg. Karolins­ka universitetssjukhuset gör däremot en organisationsförändring som innebär att klinikerna tas bort – samtidigt som flytten till NKS, Nya Karolinska Solna, genomförs.

Inte oväntat leder de olika vägvalen till olika reaktioner hos de anställda, och den som vill delta i den fortsatta diskussionen om värdebaserad vård gör klokt i att läsa reportaget.