Professor emeritus Kjell Asplund har en ovanligt god inblick i svensk sjukvård. Det har en naturlig förklaring: via kliniskt arbete och forskning gick han vidare i karriären och blev generaldirektör för Socialstyrelsen och är numera – vid 73 års ålder – en eftertraktad utredare av olika frågor med koppling till vården.

Det är mot denna bakgrund värdefullt att ta del av Kjell Asplunds synpunkter på både klinik och forskning i den stora intervju med honom som startar på sidan 266.

Kjell Asplund menar till exempel att kontinuitet är »oerhört försummat« i dag.

»Man ska inte framhålla sig själv, men jag hade i 27 år diabetesmottagning i Umeå. Där följde jag exakt samma patienter hela tiden och de fick i stort sett inte träffa någon annan. Det blir mycket enklare och det var inga stora administrativa insatser kring det även om man ibland fick boka om något möte. När primärvården fungerar bra bygger den på sådana principer. Det borde vara enkelt att åtgärda«, säger han i intervjun.

Alla kanske inte håller med om att detta är enkelt är att åtgärda. Men det är lätt att dela Kjell Asplunds uppfattning att kontinuiteten i vården behöver förbättras.