Det stora reportaget i denna utgåva av Läkartidningen, se sidan 146, handlar om brytpunktssamtal, ett begrepp som enligt Socialstyrelsen definieras som »samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet i den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål«.

Brytpunktssamtalens värde kan sägas ha förtydligats inom vården genom de nya ST-föreskrifter som kom i maj 2015. Där framgår att ett mål i de kliniskt inriktade ST-utbildningarna är att läkare ska kunna genomföra brytpunktssamtal.

Att detta inte alltid är en enkel uppgift står klart när Läkartidningen besöker en utbildning i patientsamtal: »En ST-läkare säger att hon märker att hon ’går som katten runt het gröt’ när hon håller brytpunktssamtal. En annan att han ibland känner att han överger patienten när den livsuppehållande behandlingen avslutas.«

Av reportaget framgår också att utbildning är ett utmärkt sätt att bli bättre på samtal. Dessutom väcker utbildningen frågor om livet och döden som kan vara väsentliga att fundera över. Det är därför lätt att rekommendera en utbildning av det här slaget.