Ibland kan en läkare på en semestervistelse tvingas att ta ett snabbt beslut om att göra en akut livräddande insats. Så var det för den svenska läkare som under en semester på Mallorca år 1985 såg en familj komma springande med en medvetslös tvåårig flicka. Han grep då in direkt och räddade flickan.

Det speciella med denna historia är att flickans pappa, norrmannen Magne Turøy, över 30 år senare fortfarande tänkte på hur tacksam han var för läkarens insats. Han bestämde sig därför för att försöka hitta läkaren. 

Magne Turøy kontaktade Läkartidningen, som skrev en artikel om Magnes dotter Lise och hennes okände räddare. När Benny Ståhlberg, i dag chefläkare på Skånes universitetssjukhus, läste artikeln insåg han att det var han som efterlystes.

Nyligen kom Magne Turøy och Lise till Malmö för att tacka Benny Ståhlberg. Lise Turøy-Jørgensen är i dag en vuxen kvinna och hade med sig sin dotter Zoe. Det blev ett känsloladdat möte, se artikel på sidan 395.

Historien om Benny Ståhlbergs ingripande är inte bara en påminnelse om den tacksamhet som patienter och anhöriga kan känna gentemot läkare. Den är också en hyllning till alla läkare som i tjänsten och på fritiden gör vad de kan för människor som behöver hjälp.