Vårdplatsfrågan fortsätter att göra sig påmind. I denna utgåva av Läkartidningen berättar vi om två aktuella fall, ett på Gotland och ett i Gävleborg.

På Gotland vill hälso- och sjukvårdsledningen inom kort stänga sju av de trettio vårdplatserna på kirurgi- och urologi­avdelningen på Visby lasarett (se sidan 578). Gotlands läkarförening riktar skarp kritik mot förslaget. I en debattartikel varnar föreningen bland annat för att färre vårdplatser leder till att färre patienter kan få operation och inneliggande vård.

I Gävleborg har fler än 300 läkare undertecknat protestlistor som lämnats över till regionledningen. Läkarna menar att platsbristen inom sjukvården i Gävleborg gör att patientsäkerheten är hotad (se sidan 578).

Det är bra att läkare engagerar sig i denna extremt viktiga fråga. Men det handlar om en svår utmaning. Länge har Sverige befunnit sig i en situation där det varit som om två olika bilder av verkligheten har mötts. Å ena sidan har beslutsfattare hävdat att det är möjligt att ha en väl fungerande vård även om vårdplatserna är betydligt färre än tidigare. Å andra sidan har kliniskt verksamma läkare, sjuksköterskor med flera personalkategorier hävdat att det behövs fler vårdplatser.

Det är därför svårt att tro på att en lösning av vårdplatsfrågan närmar sig.