»Efter drygt 20 år av svenskt EU-medlemskap har läkare som utbildats i andra EU-länder blivit en allt viktigare rekryteringsbas för svenska vårdgivare. Men med nya, hårdare språkkrav riskerar EU-läkarna att bli betydligt färre.«

Så börjar denna veckas reportage om en händelse i sjukvårds-Sverige som det så här långt inte rapporterats så mycket om.

Bakgrunden är att EU-läkare som ville arbeta i Sverige tidigare kunde skicka in dokument till Socialstyrelsen och få sin legitimation inom några veckor. Men från april förra året kräver Socialstyrelsen språkkunskaper på C1-nivå, vilken är den näst högsta på en europeisk språkskala. Flera vårdgivare som Läkartidningen varit i kontakt med är nu bekymrade över svårigheterna att rekrytera EU-läkare. 

– Vi kan se att de nya reglerna påverkar intresset för att söka arbete i Sverige negativt, säger till exempel Ingmarie Westling Gustavsson, personalchef vid Landstinget Dalarna.

Givetvis måste patientsäkerheten sättas först, och då är goda språkkunskaper ett rimligt krav. Men det är även viktigt att det finns en fungerande väg fram till dessa kunskaper. Därför är det klokt att, vilket Sveriges läkarförbund har gjort, uppmana Socialstyrelsen att arbeta för en förstärkning av yrkesanpassade språkutbildningar.