Historien om Brunflo hälsocentral i Jämtland (start på sidan 642) börjar på ett vis som andra vårdcentraler kan känna igen: läkarbrist, stopp för hyrläkare och till slut inga fasta läkare. 

Men sedan hände något ovanligt. När ledningen analyserade hur resurserna skulle användas på bästa sätt blev beslutet att låta andra än läkare hantera vissa sjukskrivningar.

Resultatet har blivit att sjukskrivningar för dag 8 till 14 nu kan skötas av anställda med yrken som distriktssköterska, barnmorska, fysioterapeut och psykolog. Rätten gäller dock enbart vissa utvalda patientgrupper.

Maria Larm, som är verksamhetschef, menar att lösningen är bra för läkarna.

– Vi har väldigt många hyrläkare här, fyra i snitt varje vecka, och de tycker att det är riktigt bra att vi försöker avlasta dem så att de ändå får en dräglig tillvaro och arbetsmiljö, säger hon.

Distriktsläkarföreningen i området är dock inte förtjust i lösningen.

– Vi har tagit upp frågan, och hela styrelsen är emot det här arbetssättet. Vår gemensamma ståndpunkt är att det lite hotar det allmänmedicinska arbetet, säger Åsa Lindblad, som är fast anställd distriktsläkare.

Exemplet Brunflo har väckt och kommer att väcka diskussion. Det är dock väl värt att fundera över i sökandet efter nya lösningar för en bättre primärvård.