I detta nummeråtervänder vi till ett viktigt ämne: kvinnliga läkares sjukskrivningar. I vårt reportage på sidan 1002 konstateras: »Från 2009 har antalet långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat kraftigt bland kvinnliga läkare, enligt AFA försäkring. 2009 sjukskrevs drygt 4 kvinnliga läkare per 1 000 sysselsatta läkare i 90 dagar eller längre. 2015, som är den senaste siffran, var det 13 kvinnliga läkare.«

Nu vill Kvinnliga läkares förening att Läkarförbundet agerar och önskar i en motion till det pågående fullmäktigemötet att förbundet ska undersöka varför psykisk ohälsa och sjukskrivningar ökar hos unga kvinnliga läkare och om det finns något i läkares arbetsmiljö som kan förklara varför kvinnor drabbas i högre utsträckning än män. Man efterlyser också en åtgärdsplan.

– Vi misstänker att arbetsmiljön har blivit sämre eftersom sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa har ökat bland unga kvinnliga läkare. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi tillsammans med vårt fackförbund undersöker vad det är som gör att det ser ut så här, säger Nina Rose, vice ordförande i Kvinnliga läkares förening och ST-läkare i gynekologi.

Nina Rose beskriver utvecklingen som allvarlig. Det är lätt att hålla med om det och önskvärt att berörda parter snarast vidtar åtgärder för att bryta denna utveckling.