I denna utgåva uppmärksammar vi Närhälsans flyktingmedicinska mottagning i Göteborg. Där möter personalen bland annat barn och ungdomar som har blivit misshandlade, torterade och våldtagna (sidan 814).

Trots de många gånger oerhört svåra upplevelser som patienterna bär med sig inleds Läkartidningens besök med att Eva Theunis, allmänläkare, Tove Folkesson Orrbeck, sjuksköterska, och Britt Tallhage, verksamhetschef, poängterar att det inte handlar om några hjälplösa offer. 

– Det här är friska, starka och målmedvetna ungdomar, annars skulle de inte ha klarat flykten. Men de har varit med om svåra saker, säger Britt Tallhage.

Det är därmed vanligt med psykiska hälsoproblem.

– Det handlar mest om stressreaktioner, depressioner, ångest, posttraumatiskt stressyndrom. Mardrömmar, sömnbesvär, flashbacks. En del ungdomar har självskadebeteende, berättar Eva Theunis.

Att möta dessa patienter är en utmaning för personalen. Det försöker man hantera genom att behålla en bra gemenskap och gemensam handledning.

Reportaget berättar om en utsatt grupp patienter. Personalens engagemang för gruppen ger hopp om att dessa ska kunna få en ny och värdig tillvaro i Sverige.