Läkares relation till Försäkringskassan är ett ämne som återkommande diskuteras. I vår artikel på sidan 866 konstateras: »Nästan dubbelt så många patienter fick avslag på sina ansökningar om sjukpenning under 2016 jämfört med 2014, visar statistik från Försäkringskassan. Ökningen är en konsekvens av att Försäkringskassans granskning av läkarintyg har blivit betydligt noggrannare än tidigare, och många läkare upplever att de ständigt måste komplettera sina intyg.«

Av artikeln framgår vidare att flera läkare som Läkartidningen talat med menar att kommunikationen med Försäkringskassan har försämrats. 

– Om jag sjukskriver någon finns det en ruta som jag kan kryssa i om jag vill att Försäkringskassan ska kontakta mig, vilket jag brukar göra. De har hittills aldrig gjort det, säger Therese Hansson, ST-läkare inom allmänmedicin vid Porsöns hälsocentral i Luleå.

Lars-Åke Brattlund, försäkringsdirektör och chef för avdelningen för sjukförsäkring på Försäkringskassan, uppger att det är ett viktigt framtida arbete att förenkla kommunikationen mellan myndigheten och sjukvården. Uppenbarligen är behovet av ett sådant arbete både akut och stort. En förhoppning är därför att det inte dröjer alltför länge innan arbetet ger resultat.