»Klockan är åtta på morgonen och medarbetarna från hud- och STD-kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå har samlats för dagens morgonmöte. Samtidigt, 1 500 mil bort, i Brisbane, Australien, sitter verksamhetschefen Virginia Zazo uppkopplad mot en dator. Via videolänk dyker hon upp i ena hörnet på den stora tv-skärmen i rummet i Umeå.«

Så börjar vårt reportage på sidan 1114 om en ovanlig chefslösning inom vården. Det handlar om verksamhetschef Virginia Zazo, som tillfälligt flyttat med sin make till Australien och som under 18 månader ska försöka att sköta arbetet hemma i Umeå på distans.

Så här långt tycker både Virginia Zazo och personalen att det har fungerat bra. Men utmaningar har inte saknats: teknik som inte alltid fungerar, tidsskillnaden och eventuellt patienter i Umeå som vill tala med henne.

Dessa utmaningar har hon lyckats hantera. Men hon påpekar att en viktig förklaring till att distansarbete enligt den här modellen så här långt fungerat bra är att det är en liten klinik med en stabil personalgrupp där hon känner alla väl. Det har inte heller uppstått några krävande personalärenden som har behövt hanteras.

Det är naturligtvis så att den lösning som nu används i Umeå inte passar på alla kliniker. Men sjukhuset ska ha en eloge för att det vågar testa nya lösningar.