I denna utgåva återvänder vi till ett ämne som diskuterats mycket under året – de digitala vårdcentralerna.

I vårt reportage (sidan 1234) konstateras bland annat: »Statistik över patientflödet till Kry och Min Doktor visar en tydlig topp med småbarnsför­äldrar i storstäder. En annan ’besöks­puckel’ är 18–19-åringar.« Vidare sägs att »De vanligaste diagnoserna är olika typer av infektionsdiagnoser, hudrelaterade problem, psykosocial ohälsa samt sexualproblematik«.

Det är givetvis bra om dessa patientgrupper och de som söker för ovanstående diagnoser kan få smidig hjälp från vårdens sida. Det går även att slå fast att det är bra att sjukvården blir bättre på att använda olika digitala verktyg. Med det sagt är det viktigt att diskutera den verksamhet som de digitala vårdcentralerna bedriver.

Många kan säkert känna igen den oro som Hanna Åsberg, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, uttrycker när hon säger: »När landstingen ser hur fakturorna från nätläkarbolagen ökar finns en risk för att nätläkarnas verksamhet dränerar resurser från de vanliga vårdcentralerna.«

Det är mot denna bakgrund viktigt att samtliga berörda parter samlas och genomför en diskussion om hur de digitala vårdcentralerna på bästa sätt ska integreras i den »vanliga« sjukvården.