Efter den för Karolinska institutet uppslitande historien med forskaren Pao­lo Macchiarini, som kritiserats hårt både för forskningsfusk och för felaktiga och farliga operationer, är det naturligt att förhoppningarna är stora på den nya rektorn, Ole Petter Ottersen.

Läkartidningen har nu intervjuat honom och kan med start på sidan 1356 berätta att han är övertygad om att »det går att vända krisen till något positivt«.

På Ole Petter Ottersens »att göra«­lista står alltifrån att säkra ett bra samarbete mellan Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset till att inrätta så kallade vetenskapsombud för att »snabbt fånga upp konflikter för att hindra att de utvecklas till något som är skadligt för en institution«.

Ole Petter Ottersen, som har mer än 350 vetenskapliga publikationer bakom sig, tänker dessutom fortsätta att forska.

– Jag tror att man måste ha en fot kvar i forskningen för att fungera som akademisk ledare, säger han. 

Med tanke på vad som hänt på Karolins­ka institutet är det glädjande om Ole Petter Ottersen kan bli en rektor som ger Karolinska institutet arbetsglädje, framtidstro – och ett återupprättat rykte.