I denna utgåva berättar vi om utvecklingsavdelning 349 på Östra sjukhuset inom Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. På plats i Göteborg träffar Läkartidningens reporter fyra av dem som är involverade i avdelningen och kan konstatera att »De är ivriga att berätta om hur de har burit sig åt för att få ner stressen för framför allt sjuksköterskorna, minska vårdtiden och öka både personal- och patientnöjdheten – utan att kostnaderna ökat.«

Bakgrunden berättade vi om år 2014. Sjukhuset skulle utveckla nya arbetssätt för att möta morgondagens behov.

Vad är det då som har gjorts i detta projekt? Svaret är inte oväntat: en rad olika saker. De som Läkartidningen träffar berättar bland annat att arbetsuppgifterna sköts av personer med rätt kompetens för dessa. Vidare att det finns tid för kompetenshöjning och arbete med utvecklingsfrågor, att rondarbetet gjorts mer effektivt och att det dokumenteras betydligt mind­re än på vanliga vårdavdelningar.

Det är roligt att berätta om ett projekt av detta slag. Det erbjuder knappast lösningar på alla problem inom sjukhusvården. Men det erbjuder gott om energi och inspiration till alla som arbetar med, eller vill jobba med, förändringsarbete inom vården.