»Den finska staden Seinäjoki har lyckats med något ovanligt. Man har fått kurvorna för barnfetma att vända neråt. Andelen feta eller överviktiga barn i flera åldersgrupper har minskat de senaste åren. Resultaten har gjort Seinäjoki till en internationell förebild.«

Så börjar vårt reportage på sidan 1432 om ett intressant exempel på folkhälsoarbete. Detta har uppmärksammats efter att siffror bland annat visat på en tydlig förbättring när det gäller femåringars viktutveckling. 2009 var 17 procent av dem överviktiga eller feta, men 2015 hade andelen minskat till 10 procent.

I Seinäjoki spelar skolorna en viktig roll i arbetet mot övervikten. Rast med aktiviteter och korta gympapass under lektionerna är två inslag. Dessutom serveras mer hälsosam mat än tidigare.

Flera svenska kommuner är nu intresserade av att göra en satsning mot barnfetman efter förebild från Seinäjoki.

– Programmet mot barnfetma i Sei­näjoki är ett samlat och fokuserat initiativ, ett samhällsbaserat initiativ där man tar tag i orsakerna. Det är nytt, säger Peter Bergsten, diabetesforskare och professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet.

Han konstaterar att Sverige har mycket att lära av arbetet i Seinäjoki. Förhoppningen får därför bli att detta exempel kan bidra till en bättre folkhälsa även i Sverige.