Den svenska primärvården beskrivs återkommande på ett negativt vis. Det är inte konstigt, då det sedan länge finns både problem och utmaningar i den hårt prövade sektorn. Men det är viktigt att även beskriva de många positiva saker som också sker.

I denna utgåva, med start på sidan 1560, berättar vi om en sådan sak. Det handlar om primärvården på Gotland, som på knappt två år har ökat antalet ST-läkare från 12 till 23. Bakom framgången ligger bland annat införandet av en utbildningsvårdcentral, en idé som ST-läkaren Susanna Althini tog initiativ till.

Tanken med utbildningsvårdcent­ra­len i Visby är att den ska vara ett nav för utbildning av specialister i allmänmedicin på Gotland. Den kanske enskilt viktigaste delen är det dagliga utbildningsmötet för läkarna.

– Det är både ett inlärningstillfälle, ett sätt att få hjälp och en kvalitetssäkring att man faktiskt tänker rätt och att alla är på samma bana, säger ST-läkaren Matilda Zetterquist.

Utbildningsvårdcentralen i Visby – och de som finns på andra platser i landet – ger hopp om en ljusare framtid för primärvården. De inblandade gör därför ett värdefullt arbete inte bara för sig själva utan också för övriga primärvårdsmottagningar i Sverige.