Frågan vilka resurser primärvården ska ha står i fokus för en av våra artiklar (sidan 1614). Förra året utgjorde kostnaderna för primärvården cirka 17 procent av sjukvårdens totala nettokostnader i Sverige. Anna Nergårdh, utredare med uppdrag att modernisera den svenska sjukvården, menar att resurserna till primärvården måste öka. Men hur mycket beror enligt henne på vad som ska ingå i primärvårdens uppdrag och på lokala och regionala förutsättningar. 

– Det är svårt att sätta en procentsiffra i nuläget, men absolut en avsevärt större andel, säger Anna Nergårdh.

Den som vill ta fram en sådan siffra möts av en rad olika utmaningar: förutom de regionala skillnaderna och uppdragets omfattning handlar det exempelvis om att skapa ett nationellt uppdrag och att tala om vilka andra delar av sjukvården som ska få mindre resurser.

Att frågan är svår att svara på framgår även av det faktum att det inte är självklart att primärvården i ett landsting med stora resurser är bättre än i ett landsting med mindre resurser. Men att Anna Nergårdh arbetar med frågan om primärvårdens resurser lovar gott inför framtiden. Kanske kan det någon gång skapas en primärvård med större resurser än dagens.