Den ihållande kritiken från läkarhåll om den arbetsbörda som det innebär att ständigt tvingas komplettera sjukintyg är en av flera frågor som avhandlas i denna veckas intervju med Annika Strandhäll (se sidan 1994), socialminister med ansvar för både sjukvård och socialförsäkringar.

– Vi har en situation med frustrerade läkare å ena sidan, och å andra sidan en sjukförsäkring och ett regelverk som ställer krav. När de inte samverkar kommer den enskilde i kläm – och det är inte sällan personal inom hälso- och sjukvård. Från regeringens sida ser vi jätteallvarligt på att man inte har ett bra sätt att samverka, säger Annika Strandhäll.

I intervjun kommenterar Annika Strandhäll även ämnen som fördelningen av AT- och ST-platser, primär­vårdsutredaren Anna Nergårdhs upp­drag och läkares arbetsvillkor. Om villkoren säger hon:

– Villkoren för läkare, när det gäller löner, arbetsmängd och arbetssituation, ska vara överkomliga. Det ska finnas en acceptabel tillgång till kompetensutveckling. Det som behövs är både åtgärder här och nu och strukturella, långsiktiga förändringar.

Det är bra att Annika Strandhäll vill arbeta för bättre arbetsvillkor för Sveriges läkare. Men det viktiga är självfallet vilka resultat som hennes arbete kommer att leda till.