»Allt färre svenskar utbildar sig till läkare i ett annat EU-land. Rumänien, Polen, Ungern och Danmark tappar svenskar – medan Lettland har seglat upp som en ny favorit bland läkarstudenterna.«

Så inleder vi en artikel som ingår i veckans reportage (se sidan 2062) om hur det är att som svensk läsa till läkare i ett annat land än Sverige. I artikeln konstateras att det 2016/2017, enligt statistik från Centrala studiestödsnämnden, var 2 490 svenskar som utbildade sig till läkare i ett annat EU-land. Det är den lägsta siffran på flera år.

I Riga i Lettland har dock antalet svenska läkarstudenter ökat markant, från 28 stycken läsåret 2007/2008 till 326 stycken 2016/2017. När Läkartidningen besöker Riga och talar med några av dessa studenter visar det sig att en förklaring är att »universitetet tar emot fler läkarstudenter nu, har två intag per år och har satsat på att marknadsföra sig internationellt«. En annan är »snöbollseffekten«, att nöjda svenska studenter leder till ännu fler.

De studenter som Läkartidningen talar med konstaterar att studierna är krävande men menar att de är oerhört motiverade och att de trivs bra. Det de berättar ger en god inblick i hur det är att studera till läkare utanför Sverige, och den som är intresserad av utbildningsfrågor bör inte missa reportaget.