Under förra året hade vi i Läkartidningen vid flera tillfällen glädjen att berätta om goda exempel från en hårt kritiserad del av sjukvården – primärvården. 
Nu är det dags för ytterligare ett sådant exempel genom ett reportage från hälso­centralen i Borgholm på Öland

Denna hälsocentral är fullbemannad med läkare och har fått toppbetyg i Nationella patientenkäten. Med ett ini­tiativ kallat hemsjukhuset ska vården dock bli ännu bättre. Hemsjukhuset handlar om hur hälsocentralen i samverkan med kommunal hemsjukvård, ambulanspersonal och sjukhusvård tar hand om ett större antal patienter i deras hem.

En viktig del i hemsjukhuset är att »alla hemsjukvårdspatienter ska kunna erbjudas ett besök av en distriktsläkare senast påföljande dag och alla ordinarie distriktsläkare ska ha tid för hembesök reserverad mellan klockan 11 och 12 varje dag«.

Hälsocentralens chef Åke Åkesson har som mål att halvera vårdplatsda­garna på sjukhus för hemsjukvårdspatienterna i Borgholm på två år:

– Vi tror att målet är realistiskt att nå genom att arbeta förebyggande, säger han.

Det är ett glädjande och spännande arbete som utförs av de inblandade i hemsjukhuset. En gissning är att detta arbete kommer att inspirera andra entusiaster inom den svenska sjuk­vården.