Att betalningsansvarslagen (BAL) slutade att gälla vid årsskiftet och ersattes av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård låter kanske inte så spännande för majoriteten inom sjukvården. Men lagändringen är viktig för de anställda inom vården. Därför publicerar vi med start på sidan 10 ett reportage om detta.

Tanken är att med olika åtgärder »ska samverkan mellan sluten- och öppenvården stärkas samtidigt som kommunernas betalningsansvar för utskrivningsklara patienter – ofta äldre i stort behov av fortsatt vård och omsorg – inträder tidigare än förut.«

– Sjukhus är ingen bra plats för den här patientkategorin. Målet är att minimera sjukhusvistelsens längd. Dessutom innebär det en bättre hushållning av resurser och kan bidra till att lätta på trycket på sjukhusen, säger Göran Stiernstedt, statlig utredare som tagit fram förslaget som ligger till grund för den nya lagen.

Han tror dock att primärvården kommer att få problem att jobba enligt lagen på grund av allmänläkarbristen. Han ser även samarbetet mellan sjukhus och primärvård som en utmaning.

Om Göran Stiernstedt har rätt är det således stora uppgifter som väntar. Det finns därför anledning att uppdatera sitt kunnande om detta genom att läsa vårt reportage.