En ny vårdnivå är på väg att etableras i Stockholms läns landsting. Det handlar om närakuter (se sidan 172) som ska ta hand om »relativt korta besök för patienter med akuta besvär eller olycksfall som inte primärt kan handläggas på vårdcentral, men som inte heller behöver akutmottagningens alla resurser«.

I artikeln konstateras att de tio närakuterna »ska vara knutna till ett akutsjukhus, men också ha tillgång till röntgen och laboratorium samt kunna ta emot ambulanser och samverka med en geriatrisk klinik«.

När Läkartidningen besöker När­akut Haga, som finns på Karolinska universitetssjukhusets område i Solna, framgår det att ansvariga tycker att verksamheten fungerar bra och att det är fullbemannat på läkarsidan.

Satsningen på närakuterna får dock kritik av Gunnar Berglund, andre vice ordförande i Stockholms läkarförening och ordförande i läkarföreningen för SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde).

– Närakuter är ett desperat sätt att minska köerna på akutmottagningarna, säger han och påminner om att primärvården måste byggas ut.

I en region som Stockholm, som fortsätter att öka sin befolkning, är det en rimlig slutsats att det finns plats både för en utbyggd primärvård och ett försök att etablera en ny vårdnivå.