Timanställning är en företeelse som i Sverige ofta förknippas med mindre kvalificerade arbeten med låga löner och dåliga anställningsvillkor. Men i denna utgåva (sidan 121) berättar vi om två narkosläkare som arbetar som timanställda och som trivs väldigt bra med det.

Paret Marion Kehlmeier Johnson och Anders Johnson är bosatta på Öster­len i Skåne. Men de arbetar som narkosläkare på operationscentrum vid Norrlands universitetssjukhus.
De är dock inte hyrläkare utan tim­anställda och arbetar enligt ett väl planerat schema: tre veckors jobb, två veckors ledighet. De har även delat upp året så att de arbetar under vintern och är lediga under sommaren.

– Det är en väldigt stor förmån att kunna hitta ett sätt att jobba som passar och känna en längtan efter att jobba, säger Marion Kehlmeier Johnson.

Arbetsgivaren är också nöjd med att kunna timanställa, och Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting, konstaterar att det är viktigt att vara lyhörd inför önskemål om arbetstider.

Förutsatt att arbetsgivare och fack tillsammans tar fram bra lösningar för denna typ av anställning, kan detta vara ett alternativ som just kan glädja både den anställde och den som anställer.