Det är inte alltid lätt att berätta om sina egna misstag i arbetet. Men överläkaren Christian Unge gör just detta i boken »Har jag en dålig dag kanske någon dör« – och han hoppas att fler läkare vågar följa efter. 

Christian Unge, till vardags överläkare i internmedicin och verksam inom funktionsområde akut (akutkliniken) på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har med åren blivit mer medveten om sina misstag i arbetet och rädd för att begå nya. Men för honom har öppenhet blivit ett förhållningssätt till svåra händelser. »På morgonmötena försöker han ta upp fall där han inte har agerat prickfritt, snarare än fall där han är nöjd med sin insats.«

– Jag gör det av två skäl. Oftast är det komplexa fall som man lär sig något medicinskt av. Men jag vill också åskleda lite av stressen som många yngre läkare känner, säger han (se sidan 278).

Ett av misstagen som han berättar om i boken handlar om hur han missade diabetesdiagnosen på en patient i koma. Där upptäckte en undersköterska diabetesen, och patienten klarade sig.

Christian Unges tanke att fler läkare ska våga berätta om sina misstag är lätt att sympatisera med. För det är en viktig väg både till ännu skickligare läkare och en bättre vård för patienterna.