Det var en ovanlig situation som Sara Sehlstedt, röntgenläkare och ordförande i Jämtlands läns läkarförening, fick vara med om i höstas (se artikel på sidan 330).

– Vi fackliga varslades om att det fanns en stor oro i regionledningen för att man inte skulle kunna betala ut personalens decemberlöner före jul, för att man hade för dålig likviditet. Det har aldrig någonsin hänt tidigare, säger Sara Sehlstedt.

Det är visserligen känt sedan länge att det finns landsting/regioner som återkommande får arbeta hårt för att hålla sin ekonomi i balans. Men att det kan uppstå en situation där det är tveksamt om personalen kan få lön enligt plan är ändå uppseendeväckande.

I det aktuella fallet lyckades regionen till slut betala lönerna i tid. Men situationen är fortsatt allvarlig. 2017 slutade med ett underskott på 233 miljoner kronor, och det samlade underskottet är nära en miljard kronor.

Det är en svår situation som Region Jämtland Härjedalen befinner sig i, och några enkla lösningar ser inte ut att finnas. Tyvärr har nog Sara Sehlstedt rätt när hon menar att det behövs »tuffa och obekväma politiska beslut« och säger:

– Den hetaste frågan är vad vi ska sluta erbjuda patienterna i Region Jämtland Härjedalen.