Digital vård i form av chattar eller videomöten mellan patient och läkare har under en längre tid väckt diskussion i Sverige. Ofta har debatten då fokuserat på de två privata aktörerna Kry och Min Doktor och handlat om kostnader eller om det är rätt att ställa vissa dia­gnoser utan ett fysiskt möte. 

Bortanför diskussionerna arbetar dock landstingen med att bygga upp liknande verksamheter. Läkartidningens enkät (se sidan 226) visar att en stor majoritet av landstingen har infört eller kommer att införa digitala läkarkontakter. I Västerbottens läns landsting pågår till exempel projektet »Digitala vårdmöten VLL primärvård«. Här är det fyra hälsocentraler, en sjukstuga och barnsjukvården som provar webbmöten.

– Det vi gör är att testa olika sätt att leverera digital vård. Sedan är vi övertygade om att det här är framtiden, så det är inget vi kommer att backa ifrån, säger primärvårdsdirektör Håkan Larsson.

I Region Östergötland finns Digitala vårdcentralen. Dit kan patienterna
vända sig för »lindriga besvär som förkylning, hosta eller ögoninflammation«.

Det är bra att den offentliga sjukvården nu erbjuder något som många medbor­gare förväntar sig ska finnas. För det digitala mötet har, rätt använt, en given plats inom sjukvården.