Sveriges vanligaste läkare är en kvinna under 45 år, med allmänmedicin eller kirurgi som specialitet, och en man över 60 år som är specialist i kirurgi.

Det blev svaret när Läkartidningen, med hjälp av statistik från olika håll, försökte få fram profilen på en vanlig läkare av i dag (se reportage sidan 466).

Resultatet är möjligen inte oväntat men ändå av intresse. »Sveriges vanligaste läkare hastar fram i korridorerna på ett stort sjukhus i en storstadsregion. Hen är specialist i allmänmedicin, internmedicin eller kirurgi, tjänar i genomsnitt 75 000 kronor i månaden och är rätt nöjd med sin lön.« Men samtidigt finns det problem på arbetet i form av resursbrist och ökad stress.

I reportaget avhandlas också skillnader mellan äldre och yngre läkare när det gäller synen på arbetet och på patienten. Yngre läkare ställer till exempel högre krav på att kunna kombinera arbete och fritid. Denna skillnad framgår även när Läkartidningen intervjuar en yngre respektive en äldre läkare. Medan Sandra Berggren Alm, 41, uppger att det är viktigt att skilja på det pri­vata och professionella, säger Ingvar Syk, 60, att han inte kan »avbryta en operation för att klockan blivit 17«.

Reportaget innehåller en rad andra uppgifter om dagens läkare. Förhoppningen är att det ska väcka både tankar och diskussion.