»Utmattningssyndrom och ME/CFS – vad är skillnaden?« Det är rubriken på ett seminarium som Läkartidningen arrangerar i Stockholm den 8 maj. ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome eller på svenska kroniskt trötthetssyndrom) har diskuterats återkommande under året och det är uppenbart att det finns ett behov av fortbildning för läkare och andra inom vården i detta ämne.  

I inbjudan till seminariet konstateras att »detta seminarium kommer att belysa två svåra sjukdomstillstånd som förorsakar stort lidande och ofta har ett långdraget, ibland kroniskt, förlopp. Det är viktigt för alla som arbetar inom sjukvården att ha kunskaper om dessa tillstånd. Seminariet kommer att belysa det aktuella kunskapsläget rörande orsaker, diagno­stik, behandling och rehabilitering«. Den som vill anmäla sig till seminariet kan göra det under rubriken »LT arrangerar« på Läkartidningen.se.

Förhoppningen är att detta seminarium, liksom andra som Läkartidningen arrangerar, ska leda till att besökarna efteråt känner att de fått nya och värdefulla kunskaper om det aktuella ämnet. Lyckas detta, har ett litet men viktigt steg tagits på vägen mot en bättre sjukvård, för patienter och för anställda inom vården.