Det finns olika svar på frågan om en patient ska ha rätt att välja bort en läkare utifrån exempelvis kön eller etnicitet. Åke Andrén-Sandberg, professor emeritus i kirurgi, anser att läkare ska göra sitt yttersta för att patienten ska få som hen vill.

– Om en kvinna inte vill bli undersökt av en man säger jag alltid ja till att byta, säger Åke Andrén-Sandberg, som numera är verksam som allmänläkare på Österlen i Skåne.

Men Eivor Blomqvist, sekreterare i Etikrådet i Region Jönköpings län, har en annan uppfattning.

– Juridiskt sett är det väldigt tydligt. En patient får självklart ha önskemål – men den som vägrar bli behandlad av en viss medarbetare anses tacka nej till erbjuden vård, säger Eivor Blomqvist.

Region Jönköpings län har liksom flera andra landsting infört riktlinjer för hur patienter som kräver att få välja – eller välja bort – läkare eller annan vårdpersonal utifrån exempelvis kön eller etnicitet ska hanteras. Budskapet är: Säg ifrån!

Klart är dock att frågan kan vara svår att hantera ute i vårdens vardag och att den kommer att fortsätta väcka diskussion. Därför rekommenderas alla att läsa våra artiklar om detta, som startar på sidan 646.