»Det väller ut skadade – vissa går själva, andra hämtas på bår. Alla är blodiga med sönderrivna kläder. När rullbårarna tar slut får akutpersonal dra de skadade på madrasser på golvet.« 

Så såg det ut när Sahlgrenska universitetssjukhuset nyligen tog emot 110 skadade inom loppet av några timmar.

Nu var detta bara en övning, men Läkartidningens utsända rapporterar att det var en väldigt realistisk sådan; läs reportaget med start på sidan 819. 

Scenariot var ett terrorattentat där en lastbil exploderat. Mot bakgrund av förra årets terrorattack i Stockholm där en lastbil användes för att döda människor kan övningen i Göteborg ses som extra viktig. Den var också den största i sitt slag i Sverige.

Efteråt är de läkare som Läkartidningen talar med nöjda med övningen. 

 – Det gav råg i ryggen, vi kommer fixa det här. Alla visade verkligen stort engagemang och jag känner mig opti­mistisk. Vi visade att vi har stor kapacitet, säger kirurgen Ragnar Ang.

110 skadade inom några timmar är naturligtvis en stor påfrestning för sjukvården, om det inträffar. Därför var det glädjande att denna
övning hölls och blev lyckad.