Den 1 juni ska regeringens utredare, läkaren Anna Nergårdh, lämna sitt andra delbetänkande i utredningen »Samordnad utveckling för god och nära vård«. Då detta bland annat handlar om att presentera ett förslag om ett nationellt utformat uppdrag för primärvården är det naturligt att många inom sjukvården är väldigt intresserade av att få veta hur det förslaget ser ut.

Det avslöjar inte Anna Nergårdh i veckans intervju med henne (se sidan 886). Men hon säger flera saker som är av stort intresse för alla som är nyfikna på hennes arbete.

»Att överhuvudtaget prata om att erbjuda fast läkare i primärvården till dem som vill är att säga att det behövs fler allmänläkare i primärvården. Där är min inställning att vi inte bara kan förtydliga den delen i lagstiftningen utan att också föreslå hur vi ska nå det målet. Det kommer att finnas med sådana förslag«, säger hon till exempel.

Och om önskemålen från olika aktörer om att det ska finnas ett listningstak inom primärvården, säger hon:

»För mig går patientsäkerhet och arbetsmiljö hand i hand. Det är en fråga som vi kommer att hantera.«

Den 1 juni blir en mycket spännande dag för alla som arbetar inom den svenska primärvården. För­bered gärna för denna dag genom att läsa intervjun med Anna Nergårdh!