Tänk efter, var försiktig och kontrollera regelverket. Detta är några goda råd när det gäller läkares användning av sociala medier i ämnen som har med arbetet att göra, se artikel på sidan 962.

»De som är vana vid sociala medier är vana att dela sina upplevelser med andra, för en sluten krets eller hela världen. Det gäller ju allt – resor, familj, politik«, säger Thomas Lindén, ordförande i Sveriges läkarförbunds etik- och ansvarsråd.

»Sedan kommer man till det som händer på arbetet. Jag kan förstå att man reflexmässigt vill dela den typen av uppgifter också i sociala medier.«

Men då blir det direkt svårare. Ulrika Sandén är jurist och forskare i medi­cinsk juridik vid Umeå universitet. Hennes råd är att inte diskutera patienter över huvud taget i sociala medier, inte ens avidentifierade och inte heller i slutna grupper.

Inte ens när det gäller patienter som klagar i medier bör läkare gå i svaro­mål. 

»Och det kan ju vara väldigt fru­strerande. Trots att patienten far med något man tycker är osanning, är man bunden av tystnadsplikt mot patienten«, säger Thomas Lindén.

Det är således en restriktiv hållning som gäller för läkares användning av sociala medier. En del kanske är kritiska till detta, men det är svårt att tänka sig en annan ordning.