Det är inte ovanligt att svenska läkare åker eller funderar på att åka i väg och arbeta i ett annat land. För den som överväger Nya Zeeland har förlossningsläkaren Per Kempe, i vanliga fall verksam i Sundsvall, en hel del intressant att berätta (se sidan 1075).

Han arbetar sedan drygt ett år på sjukhuset i staden Palmerston North. Per Kempe sökte sig dit bland annat för att han ville uppleva hur sjukvården fungerar i ett annat land. Nu kan han konstatera att det finns saker att inspireras av.

– Att jobba mer med patient- och konsumentinflytande. Och titta på hur vi kan bli bättre på att individanpassa vården till olika etniciteter och kulturer. Här satsas det också mer på vidareutbildning av läkare, säger Per Kempe.

Samtidigt ser han att vården i Nya Zeeland har mycket att lära av hur det fungerar i Sverige. Digitaliseringen ligger efter och stora delar av journalen skrivs för hand. När något går fel är fokus inte på brister i verksamheten utan på den enskilde läkaren eller sjuksköterskan. Intresset för att jobba i team och för förbättringsarbete är också mindre än i Sverige.  

Läkare som liksom Per Kempe åker ut och arbetar i världen har naturligtvis ett antal erfarenheter med sig när de kommer hem igen. Dessa erfarenheter kan berika den svenska vården och bör således välkomnas.